Nhận quảng cáo

Responsive Advertisement

Quảng Cáo Bitis - Cả Một Tuổi Thơ Trở Về

 Xem quảng cáo này, cả một bầu trời tuổi thơ của bạn ùa về. Nhất là đến mùa khai giảng được bố mẹ mua cho đôi sandan của hàng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa có phải không?

Đây là quảng cáo Bitis mang dấu ấn đậm bản sắc dân tộc Việt Nam. Sản xuất 2002, cho tới nay gần được 20 năm nhưng vẫn được xem là quảng cáo thành công do agency Leo Burnett thực hiện với chi phí $15.000. Thời điểm đó các agency nước ngoài bắt đầu thâm nhập thị trường quảng cáo Việt Nam và luôn muốn gây được dấu ấn riêng của mình. Mẫu quảng cáo của Biti's đã thành công hơn cả mong đợi..
Nếu ai không thích xem quảng cáo quá nhiều lời rao, thì Bitis là quảng cáo đáng để cho bạn xem. Vì nó dùng hình ảnh thay cho lời nói.
Chỉ đọc vài câu ngắn ngủi ở cuối VO Nguyễn Vinh đã tạo dấu ấn riêng của một Voice talentĐăng nhận xét

0 Nhận xét