Nhận quảng cáo

Responsive Advertisement

VIẾT ĐÚNG Ý & THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG

 VIẾT ĐÚNG Ý & THOẢ MÃN KHÁCH HÀNG

😱😱😱
Một trong những công đoạn khó nhất khi mình viết những nội dung giới thiệu nhân vật hỗ trợ khách hàng trong hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân, là việc ĐẶT CÂU HỎI để có thể khai thác được những câu chuyện hấp dẫn nhất. Thường khi không gặp hoặc trước khi gặp mặt, mình sẽ gửi khách 1 bản brief chung, trong đó có những câu hỏi đơn giản để lấy thông tin cơ bản. Sau đó, mình đọc lại câu trả lời, rồi tiếp tục lên một danh sách câu hỏi riêng để có thể gom nhặt những chất liệu quý hơn cho bài viết.
Bản thân là một người giao tiếp không giỏi, nên mình coi việc chuẩn bị trước những câu hỏi khi gặp khách là một kỹ năng cần thiết. Sự cẩn thận này đã “cứu cánh” cho mình trong nhiều trường hợp, và mang lại những thuận lợi trong hành trình viết lách của mình. Chia sẻ với mọi người một vài kinh nho nhỏ nhé!Đăng nhận xét

0 Nhận xét